ประธานผู้บุกเบิกโลกอัญมณีของไทย

เวียง คอง โฮ (23 ตุลาคม พ.ศ. 2466 ถึง 13 มกราคม พ.ศ. 2558)


               ในวันที่ 13 มกราคม พ.. 2558 นาย เวียง คอง โฮ ประธานของสถาบันอัญมณีศาสตร์แห่งเอเชีย (AIGS) ได้จากโลกนี้ไปอย่างสงบด้วยวัย 91 ปี

               นาย เวียง คอง โฮ เป็นคนพม่าโดยกำเนิด แต่ได้ย้ายถิ่นฐานมายังประเทศไทยในปี พ.. 2507 พร้อมครอบครัว โดยนาย เวียง คอง โฮ ได้ตั้งบริษัทของตัวเองขึ้นในชื่อว่า World Lapidary Co. Ltd. ในระหว่างที่เป็นนายหน้าซื้อขายอัญมณี ด้วยความที่เป็นคนซื่อสัตย์สุจริต และมีศีลธรรมของ นาย เวียง คอง โฮ ที่มีต่อผู้มาคบค้าด้วย ทำให้ชื่อเสียงของ นาย เวียง คอง โฮ ในวงการอัญมณีนั้นเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางทั้งในและต่างประเทศ

               นอกจากนี้แล้ว นาย เวียง คอง โฮ ยังเป็นหนึ่งในผู้ริเริ่มบุกเบิกอุตสาหกรรมอัญมณีของไทย โดยนำความทันสมัย และความเจริญอย่างรวดเร็วจนกลายเป็น แหล่งอัญมณีของโลก  ด้วยทัศนคติของ นาย เวียง คอง โฮ ได้ส่งผลให้มีการก่อตั้ง  AIGS โรงเรียนอัญมณีศาสตร์แห่งเอเชียเป็นแห่งแรกของเอเชีย พร้อมทั้งมีห้องปฏิบัติการทดสอบอัญมณีที่มีมาตราฐาน ( AIGS LAB ) โดยมีจุดประสงค์ในการฝึกอบรมความรู้ทางด้านอัญ-มณีที่ดีที่สุดในเอเชีย

               อีกทั้ง นาย เวียง คอง โฮ ยังได้รับความไว้วางใจให้สร้างศูนย์อัญมณีและตลาดเครื่องประดับที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย โดยใช้ชื่อว่า The Jewelry Trade Center (JTC) โดยมีพื้นที่อเนกประสงค์ของสำนักงานที่กว้างถึง 180,000 ตารางเมตร ประกอบไปด้วยส่วนที่เป็น ร้านขายของ และที่พักอาศัยโดยมีอยู่ด้วยกัน 59 ชั้น ณ ปัจจุบันนี้ เปิดมาได้ เกือบ 20 กว่าปีและ JTC ยังคงเป็นหนึ่งในศูนย์กลางการค้าอัญมณีที่โดดเด่นที่สุดในโลก

               ความสำเร็จของ นาย เวียง คอง โฮ นั้นประกอบไปด้วยความเสียสละ บากบั่น และไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค ที่จะแบ่งปันความรู้และช่วยเหลือผู้อื่น โดยสนับสนุนให้มีการจัดตั้งสมาคมเพื่อสร้างความมั่นคงให้อุตสาหกรรมอัญมณีในประเทศไทย และ นาย เวียง คอง โฮ จะอยู่ในใจของพวกเราและเป็นที่รำลึกถึงตลอดไป

 


สารจากประธานผู้ก่อตั้ง เฮนรี่ โฮ  


         ขอบคุณสำหรับการสละเวลาอันมีค่านึกถึงสถาบันอัญมนีศาสตร์แห่งเอเชียและ กรุงเทพฯ ที่เหมือนเป็นแหล่งความรู้ในการศึกษาทางด้านอัญมณีศาสตร์ นับจากที่มีการก่อตั้ง สถาบันอัญมนีศาสตร์แห่งเอเชียของเราได้มีความมุ่งมั่นในการจัดการเรียนการศึกษาที่ดีที่สุด พร้อมทั้งตัวอย่างของอัญมณีที่หลากหลายและหายาก เพื่อประกอบการเรียนการสอนและคิดวิเคราะห์

 


สารจากประธานผู้บริหาร เคนเนดี้ โฮ


          สถาบันอัญมนีศาสตร์แห่งเอเชียของเรามุ่งมั่นในการผลิตนักอัญมณีศาสตร์ที่มีศักยภาพระดับโลก เพราะที่ตั้งของเราตั้งอยู่ใจกลางกรุงเทพฯในย่านอัญมณี  เพื่อให้นักศึกษาของสถาบันเราได้ทำความเข้าใจอย่างลึกซึ้งและได้สัมผัสถึงการทำงานภายในอุตสาหกรรมอัญมณี สภาพแวดล้อมจริง นอกจากการเรียนในห้องเรียนเพียงอย่างเดียว  วิธีที่ดีที่สุดในการเรียนอัญมณีศาสตร์คือการได้สัมผัสของจริง และได้เห็นเรียนรู้จากตัวอย่างของอัญมณีที่หลากหลาย


สารจากผู้บริหาร เบญญาพัฒน์ ฉัตร์ชลบุษย์


          เนื่องจากสถาบันของเราได้ก้าวเข้าสู่ปีที่ 40 เรามีความภูมิใจในการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการให้บริการการทดสอบคุณภาพอัญมณีของเรา ที่ยังคงดำเนินต่อไปในระดับสูงสุดของอุตสาหกรรมอัญมณี ความโดดเด่นของหลักสูตร “ประกาศนียบัตรนักอัญมณีศาสตร์” ยังคงเป็นหนึ่งในหลักสูตรที่มีชื่อเสียงที่ดีที่สุดของโลก และนักศึกษาที่จบจากสถาบันอัญมณีศาสตร์แห่งเอเชียของเราได้ดำรงตำแหน่งที่สำคัญภายในอุตสาหกรรม และประสบความสำเร็จในการบริหารธุรกิจของตนเอง

          ในปี พ.ศ. 2561 สถาบันอัญมณีศาสตร์แห่งเอเชีย ได้มีการตบแต่งปรับปรุงสถานที่ใหม่ ทั้งหมดให้ทันสมัย เราจะมีการฉลองครบรอบ 40 ปี และจะมีการขยายในหลายหลักสูตร เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มคนท้องถิ่นในภูมิภาคอาเซียนมากขึ้น ทางสถาบันฯ ได้ทำสนธิสัญญาร่วมกับมหาวิทยาลัยทีสอนสาขาอัญมณีศาสตร์หลายแห่งในประเทศจีน ได้ร่วมตกลงในการให้นักศึกษาสาขาอัญมณีศาสตร์ของมหาวิทยาลัยฯ ลงเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรนักอัญมณีศาสตร์เร่งรัด ทฤษฎีและปฏิบัติของเรา เพื่อให้นักศึกษาจบการศึกษาและได้รับประกาศนียบัตรของ 2 สถาบันฯ ทั้งของมหาวิทยาลัยจีน และ AIGS AG Diploma ด้วย ซึ่งเป็นการเพิ่มคุณค่าและทักษะให้กับนักศึกษา

          ทางสถาบันฯ ยังได้เปิดสอนหลักสูตรหลายหลักสูตรเป็นภาษาจีน หลักสูตร ประกาศนียบัตรนักอัญมณีศาสตร์ หลักสูตรระยะสั้น ๆ สำหรับนักท่องเที่ยว เป็นต้น และหลักสูตรใหม่ ประกาศนียบัตรนักอัญมณีศาสตร์ขั้นสูง" หลักสูตรความเชี่ยวชาญ เพชรสี หยกเจไดท์ และ หยกเนไฟรต์ นอกจากนี้เรายังได้มีการจัดหลักสูตรการประเมินอัญมณี (AEC Gem Appreciation) โดยจะมีการพานักศึกษาออกไปทัศนศึกษาตามแหล่งอัญมณีต่างๆมากมาย

          สถาบันอัญมณีศาสตร์แห่งเอเชียของเรามีการปรับปรุงและพัฒนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา โดยสถาบันของเรานั้นอยู่ระหว่างการพัฒนาสื่อออนไลน์ หรือ “คลังความรู้” เพื่อให้นักเรียนของเรามีโอกาสที่จะได้รับประโยชน์จากความรู้ ทักษะและประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมชั้นนำของโลก

          โดยในปี พ.ศ. 2561 นี้ถือเป็นปีที่น่าตื่นเต้นมากสำหรับสถาบันของเรา และดิฉันหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ต้อนรับศึกษาใหม่ในเร็ว ๆ นี้