โรงเรียนอัญมณีศาสตร์เอเซีย


สถาบันอัญมณีศาสตร์


 • Get your book from AIGS  

      $100 + Shipping Fee

   

          Buy Now!

   

   


 • Lab Gemologist     Museum Curator      Wholesaler
  Designer     KICK-START YOUR CAREER   Researcher
  Bench Jeweler       Appraiser/Valuer    Retail Supervisor


สถาบันอัญมณีศาสตร์

สถานบันอัญมณีศาสตร์ (AIGS) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2521 และถือเป็นโรงเรียนที่ค้นคว้าและสอนดูเพชรพลอยแห่งแรกในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ที่เปิดสอนวิชาการดูเพชรพลอยทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติอย่างแท้จริงและได้ระดับ มาตรฐานสากลเป็นที่ยอมรับทั่วโลก. อ่านต่อ..

AIGS Gem Dictionary

汉英宝石字典