โรงเรียนอัญมณีศาสตร์เอเซีย


สถาบันอัญมณีศาสตร์


 • เอไอจี เอส จัดทัศนศึกษาเหมือง และตลาดพลอย  

  ณ เมืองโมกก ประเทศพม่า

  ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2561

   

   

   

 • 40 Years of Excellence
 • AIGS would like to say thanks
  to all of our guest speakers!

  Andrew Cody,
  Jeffery Bergman,
  Vincent Pardieu, and
  Ann Udomwongkul.


  You have inspired us to become better
  gemologists and better gem traders.

 • Lab Gemologist     Museum Curator      Wholesaler
  Designer     KICK-START YOUR CAREER   Researcher
  Bench Jeweler       Appraiser/Valuer    Retail Supervisor


สถาบันอัญมณีศาสตร์

สถานบันอัญมณีศาสตร์ (AIGS) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2521 และถือเป็นโรงเรียนที่ค้นคว้าและสอนดูเพชรพลอยแห่งแรกในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ที่เปิดสอนวิชาการดูเพชรพลอยทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติอย่างแท้จริงและได้ระดับ มาตรฐานสากลเป็นที่ยอมรับทั่วโลก. อ่านต่อ..

AIGS Gem Dictionary

汉英宝石字典