วันหยุดตามประเพณีประจำปี 2561
วันจันทร์ 1 มกราคม วันขึ้นปีใหม่
วันอังคาร 2 มกราคม วันหยุดชดเชย วันสิ้นปี (31/12/2560)
วันพฤหัสบดี
1
มีนาคม วันมาฆบูชา
วันศุกร์
6
เมษายน วันจักรี
วันศุกร์
13
เมษายน วันสงกรานต์
วันจันทร์
16
เมษายน วันหยุดชดเชย วันสงกรานต์ (14/4/2561)
วันอังคาร
17
เมษายน วันหยุดชดเชย วันสงกรานต์ (15/4/2561)
วันอังคาร
1
พฤษภาคม วันแรงงาน
วันอังคาร 29 พฤษภาคม วันวิสาขบูชา
วันศุกร์ 27 กรกฎาคม วันอาสาฬหบูชา
วันจันทร์
30
กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
วันจันทร์ 13 สิงหาคม วันหยุดชดเชย  (วันแม่แห่งชาติ)
วันจันทร์ 15 ตุลาคม วันหยุดชดเชย (วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช)
วันอังคาร
23
ตุลาคม วันปิยมหาราช
วันพุธ
5
ธันวาคม วันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9
วันจันทร์
10
ธันวาคม วันรัฐธรรมนูญ
วันจันทร์ 31 ธันวาคม วันสิ้นปี