วันหยุดตามประเพณีประจำปี 2561
วันจันทร์ 1 มกราคม วันขึ้นปีใหม่
วันอังคาร 2 มกราคม วันหยุดชดเชย วันสิ้นปี (31/12/2560)
วันพฤหัสบดี
1
มีนาคม วันมาฆบูชา
วันศุกร์
6
เมษายน วันจักรี
วันศุกร์
13
เมษายน วันสงกรานต์
วันจันทร์
16
เมษายน วันหยุดชดเชย วันสงกรานต์ (14/4/2561)
วันอังคาร
17
เมษายน วันหยุดชดเชย วันสงกรานต์ (15/4/2561)
วันอังคาร
1
พฤษภาคม วันแรงงาน
วันอังคาร 29 พฤษภาคม วันวิสาขบูชา
วันศุกร์ 27 กรกฎาคม วันอาสาฬหบูชา
วันจันทร์
30
กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
วันจันทร์ 13 สิงหาคม วันหยุดชดเชย  (วันแม่แห่งชาติ)
วันจันทร์ 15 ตุลาคม วันหยุดชดเชย (วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช)
วันอังคาร
23
ตุลาคม วันปิยมหาราช
วันพุธ
5
ธันวาคม วันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9
วันจันทร์
10
ธันวาคม วันรัฐธรรมนูญ
วันจันทร์ 31 ธันวาคม วันสิ้นปี 

 

วันหยุดตามประเพณีประจำปี 2562
วันอังคาร 1 มกราคม วันขึ้นปีใหม่
วันอังคาร 2 มกราคม วันมาฆบูชา
วันจันทร์
8
เมษายน วันหยุดชดเชย วันจักรี (6/4/2562)
วันจันทร์
15
เมษายน วันสงกรานต์
วันอังคาร
16
เมษายน วันหยุดชดเชย วันสงกรานต์ (13/4/2562)
วันพุธ
17
เมษายน วันหยุดชดเชย วันสงกรานต์ (14/4/2562)
วันพุธ
1
พฤษภาคม วันแรงงาน
วันจันทร์
20
พฤษภาคม วันหยุดชดเชย วันวิสาขบูชา (18/5/2562)
วันอังคาร 16 กรกฎาคม วันอาสาฬหบูชา
วันจันทร์ 29 กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (28/7/2562)
วันจันทร์
12
สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ
วันจันทร์ 14 ตุลาคม วันหยุดชดเชย  (วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช)
วันพุธ 23 ตุลาคม วันปิยมหาราช
วันพฤหัสบดี
5
ธันวาคม วันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9
วันอังคาร
10
ธันวาคม วันรัฐธรรมนูญ
วันอังคาร
31
ธันวาคม วันสิ้นปี