วิชาการประเมินคุณภาพและตีราคาเพชรมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับวิธีการประเมินคุณภาพเพชรอย่างเป็นระบบ ปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ศัพท์เทคนิคที่ใช้ในการประเมินคุณภาพ การตีราคาเพชร รวมทั้งการฝึกปฏิบัติในการประเมินคุณภาพและตีราคาเพชร

เนื้อหาวิชาโดยสังเขป (ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ)

 • การเกิดของเพชร
 • องค์ประกอบและคุณสมบัติของเพชร
 • การประเมินคุณภาพเพชรโดยใช้หลักสากล
 • เพชรสังเคราะห์และเพชรเลียนแบบ
 • เพชร CVD
 • การปรับปรุงคุณภาพเพชร
 • การประเมินราคาเพชร
 • ภาคปฏิบัติ: ฝึกประเมินคุณภาพและตีราคาเพชรในระดับต่างๆ

วุฒิบัตรการประเมินคุณภาพและตีราคาเพชร

 

 
 • ตารางเรียน 2561
 • ตารางเรียน 2562
 •  
  Tag :

  เพชร, เพชรแท้, เพชรเทียม, เพชรปลอม, ราคาเพชร, การเรียนเพชร, การซื้อเพชร, การขายเพชร, การเลือกเพชร, การคัดเพชร, ชนิดของเพชร

  ความคิดเห็น

  Comment:
  Email:
  Name:
  4SNS6 

  หลักสูตรอื่นๆ

  - หลักสูตรประกาศนียบัตรนักอัญมณีศาสตร์ A.G. (A.G. TH) - การวิเคราะห์อัญมณี (T102)
  - การวิเคราะห์พลอยแท้ พลอยสังเคราะห์ฯ (T301) - การประเมินคุณภาพและตีราคาพลอย (T201)
  - ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอัญมณี (I-IG-T) - หลักสูตรเร่งรัดการประเมินคุณภาพและตีราคาเพชร (I-DG-T)
  - ฟื้นฟูทักษะนักอัญมณีศาสตร์ (I-AR-T) - การออกแบบเครื่องประดับ (JD-T)
  - การร่างแบบเครื่องประดับ (JS-T) - การประเมินคุณภาพและตีราคาเพชรเบื้องต้น (S-DG-T)
  - การประเมินคุณภาพและตีราคาทับทิมและไพลินเบื้องต้น (S-RG-T) - การวิเคราะห์ทับทิมและไพลินแท้และสังเคราะห์เบื้องต้น (S-RI-T)
  - หลักสูตรไข่มุก (S-PE-T) - หลักสูตรทองคำ (S-GO-T)
  - หลักสูตรหยก (S-JA-T) - การเลือกซื้อทับทิมและไพลินอย่างมืออาชีพ (S-HBG-T)