2 สัปดาห์     50,000 บาท
วิชาการประเมินคุณภาพและตีราคาเพชร เป็นหลักสูตรเพื่อมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับวิธีการประเมินคุณภาพเพชรตามหลักสากล การพิจารณาสี ความสะอาด การเจียระไน และน้ำหนัก ปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพ ลงลึกในทุกหัวข้อ และทฤษฎีที่ศึกษาตั้งแต่แหล่งที่มา การเกิดตลอดจนคุณสมบัติเฉพาะตัวที่เกี่ยวข้อง ศัพทฺ์เทคนิคที่ใช้ในการประเมินคุณภาพของเพชร ตัวอย่างมากกว่า 100 เม็ด ด้วยกล้องไมโครสโคปและลูป 10X และวิธีการอ่านใบเซอร์เพชร เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้เรียน ให้ผู้เรียนได้นำความรู้ไปใช้จริงในการค้าและการทำธุรกิจได้ด้วยความมั่นใจมากขึ้น

โอกาสในการสร้างอาชีพ:

 •  ดำเนินธุรกิจการค้าปลีกหรือค้าส่งเพชรและเครื่องประดับทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
 • เป็นผู้ค้าอิสระ
 • สามารถทำงานในธุรกิจการค้าอัญมณีและเครื่องประดับ
 • สามารถทำงานในห้องปฏิบัติการตรวจสอบเพชร.

เนื้อหาวิชาโดยสังเขป (ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ)

 • การเกิดของเพชร
 • องค์ประกอบและคุณสมบัติของเพชร
 • การประเมินคุณภาพเพชรโดยใช้หลักสากล
 • เพชรสังเคราะห์และเพชรเลียนแบบ
 • เพชร CVD
 • การปรับปรุงคุณภาพเพชร
 • การประเมินราคาเพชร
 • ภาคปฏิบัติ: ฝึกประเมินคุณภาพและตีราคาเพชรในระดับต่างๆ

 

​คุณสมบัติของผู้เรียน:

 • มีธุรกิจเกี่ยวกับเพชร หรือทำงานในบริษัทผู้ผลิตหรือจัดจำหน่ายเพชร และผู้ต้องการจะประกอบอาชีพในส่วนที่เกี่ยวกับเพชรหรือแม้แต่ผู้ที่สนใจต้องการหาความรู้เพิ่มเติ่ม เป็นต้น
 •  อายุตั้งแต่ 16 ปีขึ้นไป ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

ระยะเวลาการเรียน: หลักสูตร 2 สัปดาห์ เรียนวันจันทร์ – วันศุกร์ (ภาคทฤษฎีและภาคปฎิบัติเวลา 09.00-16.00 น. )

ภาษาที่ใช้สอน: ภาษาไทย

 

อุปกรณ์ที่นักเรียนจะได้รับ: หนังสือเรียน, กล้องพกพากำลังขยาย 10 เท่า และ ปากคีบ

วุฒิบัตรที่จะได้รับในหลักสูตรภาษาไทย จะเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดเพื่อความเป็นสากล 

 

 

 

2 สัปดาห์     50,000 บาท
2 สัปดาห์     50,000 บาท