การเรียนรู้วาดพลอย,แหวนTop view, ต่างหู,จี้ และการวาดการฝังพลอยแบบต่างๆ และการระบายสี เพื่อให้รู้เทคนิค, การออกแบบเครื่องประดับในขั้นตอนต่อไป