8 วัน     35,000 บาท

การเรียนรู้วาดพลอย,แหวนTop view, ต่างหู,จี้ และการวาดการฝังพลอยแบบต่างๆ และการระบายสี เพื่อให้รู้เทคนิค, การออกแบบเครื่องประดับในขั้นตอนต่อไป

 

8 วัน     35,000 บาท
8 วัน     35,000 บาท