2 วัน     20,000 บาท

เรียนรู้การจัดระดับคุณภาพหยก พร้อมการตรวจสอบหยกแท้-หยกเทียมและการปรับปรุงคุณภาพหยก

โรงเรียน AIGS มีตัวอย่างหยกมากมายถึงกว่าร้อยเม็ด  ให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติ
ซึ่งในวิชาเรียนอัญมณีศาสตร์ หยก เป็นพลอยชนิดหนึ่งที่ตรวจสอบยาก

 

 

 

2 วัน     20,000 บาท
2 วัน     20,000 บาท