เรียนรู้การจัดระดับคุณภาพหยก พร้อมการตรวจสอบหยกแท้-หยกเทียม
และการปรับปรุงคุณภาพหยก

โรงเรียน AIGS มีตัวอย่างหยกมากมายถึงกว่าร้อยเม็ด  ให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติ
ซึ่งในวิชาเรียนอัญมณีศาสตร์ หยก เป็นพลอยชนิดหนึ่งที่ตรวจสอบยาก

 
 • ตารางเรียน 2561
 • ตารางเรียน 2562
 •  
  Tag :

  หยก,เรียนหยก,คุณภาพหยก

  ความคิดเห็น

  Comment:
  Email:
  Name:
  7MRWB 

  หลักสูตรอื่นๆ

  - หลักสูตรประกาศนียบัตรนักอัญมณีศาสตร์ A.G. (A.G. TH) - การวิเคราะห์อัญมณี (T102)
  - การวิเคราะห์พลอยแท้ พลอยสังเคราะห์ฯ (T301) - การประเมินคุณภาพและตีราคาเพชร (T103)
  - การประเมินคุณภาพและตีราคาพลอย (T201) - ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอัญมณี (I-IG-T)
  - หลักสูตรเร่งรัดการประเมินคุณภาพและตีราคาเพชร (I-DG-T) - ฟื้นฟูทักษะนักอัญมณีศาสตร์ (I-AR-T)
  - การออกแบบเครื่องประดับ (JD-T) - การร่างแบบเครื่องประดับ (JS-T)
  - การประเมินคุณภาพและตีราคาเพชรเบื้องต้น (S-DG-T) - การประเมินคุณภาพและตีราคาทับทิมและไพลินเบื้องต้น (S-RG-T)
  - การวิเคราะห์ทับทิมและไพลินแท้และสังเคราะห์เบื้องต้น (S-RI-T) - หลักสูตรไข่มุก (S-PE-T)
  - หลักสูตรทองคำ (S-GO-T) - การเลือกซื้อทับทิมและไพลินอย่างมืออาชีพ (S-HBG-T)