เป็นหลักสูตรที่สอนเกี่ยวกับการวิเคราะห์อัญมณี สอนการปรับปรุงคุณภาพเพชรพลอย สีพลอยต่าง ๆ ทั้งพลอยและเพชร สังเคราะห์และเลียนแบบ สอนการประเมินคุณภาพ การตีราคาพลอย และการตีราคาเพชร ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ ใช้เวลาเรียนทั้งสิ้น 6 เดือน โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถด้านอัญมณี ซึ่งถือเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญในการก้าวสู่ความสำเร็จในวงการอัญมณี นอกเหนือจากความชำนาญอันเกิดจากการสั่งสมประสบการณ์ซึ่งต้องอาศัยระยะเวลาพอสมควร 

ประกอบด้วยหลักสูตรหลักๆ 4 หลักสูตรด้วยกัน คือ

ท102 การวิเคราะห์อัญมณี
ท301 การวิเคราะห์พลอยแท้พลอยสังเคราะห์
ท201 การประเมินคุณภาพและตีราคาพลอย
ท103 การประเมินคุณภาพและตีราคาเพชร


โอกาสในการสร้างอาชีพ:

- ดำเนินธุรกิจการค้าปลีกหรือค้าส่งอัญมณีและเครื่องประดับทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
- เป็นผู้ค้าอิสระ
- สามารถทำงานในธุรกิจการค้าอัญมณีและเครื่องประดับ
- สามารถทำงานในห้องปฏิบัติการตรวจสอบเพชรพลอย.

ลงทะเบียนเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรนักอัญมณีศาสตร์ ( A.G.)

ตั้งแต่วันนี้ รับฟรี! กิจกรรมทัศนศึกษา ตลาดพลอย และเยี่ยมชมเหมืองพลอย ที่ประเทศศรีลังกา 

 

 

 
 • ตารางเรียน 2562
 • ตารางเรียน 2561
 •  
  Tag :

  AIGS, วิเคราะห์อัญมณี, ประเมินคุณภาพ, ตีราคาพลอย, ตีราคาเพชร, A.G.

  ความคิดเห็น

  Comment:
  Email:
  Name:
  7QNSJ 

  หลักสูตรอื่นๆ

  - เร่งรัดการออกแบบเครื่องประดับ (I-JDT501) - การวิเคราะห์อัญมณี (ท102)
  - การวิเคราะห์พลอยแท้ พลอยสังเคราะห์ฯ (ท301) - การประเมินคุณภาพและตีราคาเพชร (ท 103)
  - การประเมินคุณภาพและตีราคาพลอย (ท201) - ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอัญมณี (ท101)
  - หลักสูตรเร่งรัดการประเมินคุณภาพและตีราคาเพชร (ท105) - ฟื้นฟูทักษะนักอัญมณีศาสตร์ (TRG301)
  - การออกแบบเครื่องประดับ (501) - การร่างแบบเครื่องประดับ (503)
  - การประเมินคุณภาพและตีราคาเพชรเบื้องต้น (TWS03) - การประเมินคุณภาพและตีราคาทับทิมและไพลินเบื้องต้น (TWS04)
  - การวิเคราะห์ทับทิมและไพลินแท้และสังเคราะห์เบื้องต้น (TWS05) - หลักสูตรไข่มุก (TWS06)
  - หลักสูตรทองคำ (TWS07) - หลักสูตรหยก (TWS08)
  - การเลือกซื้อทับทิมและไพลินอย่างมืออาชีพ (S-TH01)