เป็นหลักสูตรที่สอนเกี่ยวกับการวิเคราะห์อัญมณี สอนการปรับปรุงคุณภาพเพชรพลอย สีพลอยต่าง ๆ ทั้งพลอยและเพชร สังเคราะห์และเลียนแบบ สอนการประเมินคุณภาพ การตีราคาพลอย และการตีราคาเพชร ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ ใช้เวลาเรียนทั้งสิ้น 6 เดือน โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถด้านอัญมณี ซึ่งถือเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญในการก้าวสู่ความสำเร็จในวงการอัญมณี นอกเหนือจากความชำนาญอันเกิดจากการสั่งสมประสบการณ์ซึ่งต้องอาศัยระยะเวลาพอสมควร 

ประกอบด้วยหลักสูตรหลักๆ 4 หลักสูตรด้วยกัน คือ

ท102 การวิเคราะห์อัญมณี
ท301 การวิเคราะห์พลอยแท้พลอยสังเคราะห์
ท201 การประเมินคุณภาพและตีราคาพลอย
ท103 การประเมินคุณภาพและตีราคาเพชร


โอกาสในการสร้างอาชีพ:

- ดำเนินธุรกิจการค้าปลีกหรือค้าส่งอัญมณีและเครื่องประดับทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
- เป็นผู้ค้าอิสระ
- สามารถทำงานในธุรกิจการค้าอัญมณีและเครื่องประดับ
- สามารถทำงานในห้องปฏิบัติการตรวจสอบเพชรพลอย.

ลงทะเบียนเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรนักอัญมณีศาสตร์ ( A.G.) ล่วงหน้า 4 เดือน

รับฟรี! กิจกรรมทัศนศึกษา ตลาดพลอย และเยี่ยมชมเหมืองพลอย ที่ประเทศศรีลังกา 

 

 

 
 • ตารางเรียน 2562
 •  
  Tag :

  AIGS, วิเคราะห์อัญมณี, ประเมินคุณภาพ, ตีราคาพลอย, ตีราคาเพชร, A.G.

  ความคิดเห็น

   

  Comment:
  Email:
  Name:
  DIR03 

  หลักสูตรอื่นๆ

  - การวิเคราะห์อัญมณี (T102) - การวิเคราะห์พลอยแท้ พลอยสังเคราะห์ฯ (T301)
  - การประเมินคุณภาพและตีราคาเพชร (T103) - การประเมินคุณภาพและตีราคาพลอย (T201)
  - ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอัญมณี (T101) - หลักสูตรเร่งรัดการประเมินคุณภาพและตีราคาเพชร (T105)
  - ฟื้นฟูทักษะนักอัญมณีศาสตร์ (I-AR-T) - การออกแบบเครื่องประดับ (T501)
  - การร่างแบบเครื่องประดับ (T503) - การประเมินคุณภาพและตีราคาเพชรเบื้องต้น (TWS03)
  - การประเมินคุณภาพและตีราคาทับทิมและไพลินเบื้องต้น (TWS04) - การวิเคราะห์ทับทิมและไพลินแท้และสังเคราะห์เบื้องต้น (TWS05)
  - หลักสูตรไข่มุก (TWS06) - หลักสูตรทองคำ (TWS07)
  - หลักสูตรหยก (TWS08) - การเลือกซื้อทับทิมและไพลินอย่างมืออาชีพ (S-HBG-T)