โรงเรียน AIGS ตั้งอยู่ที่อาคารจิวเวลรี่ เทรด เซ็นเตอร์ ซึ่งเป็นศูนย์กลางการค้าเพชรพลอย บนถนนสีลม เหมาะสำหรับการเรียนรู้เกียวกับทับทิม และไพลินเป็นอย่างยิ่ง   ในตึกจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ และร้านค้าบนถนนสีลม มีการค้าทับทิม และไพลินวันละเป็นพัน ๆ เม็ด   หลักสูตรนี้สอนนักเรียนเกี่ยวกับพื้นฐานการวิเคราะห์พลอยแท้ และพลอยสังเคราะห์
 
- วิเคราะห์ทับทิมและไพลินธรรมชาติ ทฤษฎีและปฏิบัติ . 
 - วิเคราะห์สาเหตุ วิธีการปรับปรุงคุณภาพพลอย และผลกระทบจากการเผา . 
 - วิเคราะห์กระบวนการและวิธีต่างๆ ในการสังเคราะห์ทับทิมและไพลิน . 
 - การแยกทับทิมและไพลินแท้ออกจากทับทิมและไพลินสังเคราะห์ .
 

 
 • ตารางเรียน 2562
 • ตารางเรียน 2561
 •  
  Tag :

  การแยกทับทิมแท้และสังเคราะห์, พลอยสังเคราะห์, พลอยที่ผ่านการปรับปรุงคุณภาพ, ทับทิมและไพลินสังเคราะห์

  ความคิดเห็น

  Comment:
  Email:
  Name:
  ISQS8 

  หลักสูตรอื่นๆ

  - เร่งรัดการออกแบบเครื่องประดับ (I-JDT501) - หลักสูตรประกาศนียบัตรนักอัญมณีศาสตร์ A.G. (A.G. TH)
  - การวิเคราะห์อัญมณี (ท102) - การวิเคราะห์พลอยแท้ พลอยสังเคราะห์ฯ (ท301)
  - การประเมินคุณภาพและตีราคาเพชร (ท 103) - การประเมินคุณภาพและตีราคาพลอย (ท201)
  - ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอัญมณี (ท101) - หลักสูตรเร่งรัดการประเมินคุณภาพและตีราคาเพชร (ท105)
  - ฟื้นฟูทักษะนักอัญมณีศาสตร์ (TRG301) - การออกแบบเครื่องประดับ (501)
  - การร่างแบบเครื่องประดับ (503) - การประเมินคุณภาพและตีราคาเพชรเบื้องต้น (TWS03)
  - การประเมินคุณภาพและตีราคาทับทิมและไพลินเบื้องต้น (TWS04) - หลักสูตรไข่มุก (TWS06)
  - หลักสูตรทองคำ (TWS07) - หลักสูตรหยก (TWS08)
  - การเลือกซื้อทับทิมและไพลินอย่างมืออาชีพ (S-TH01)