- ปัจจัยในการประเมินคุณค่าและราคาทับทิมและ
ไพลินเบื้องต้น โดยทางโรงเรียน AIGS มีพลอยตัวอย่างมากมาย ให้นักเรียนได้ลองประเมินคุณภาพและตีราคาด้วย
 
 - พิจารณาสี ความสะอาด การเจียระไน . 
 
- การเผาและแหล่งกำเนิด. 
 
,  

 

 
 • ตารางเรียน 2561
 • ตารางเรียน 2562
 •  
  Tag :

  เรียนทับทิม, เรียนไพลิน, คุณภาพทับทิม, ประเมินราคาทับทิม, คุณภาพพลอย, หลักสูตรระยะสั้น 1 วัน, เรียนพลอยเบื้องต้น

  ความคิดเห็น

  Comment:
  Email:
  Name:
  MRQT9 

  หลักสูตรอื่นๆ

  - หลักสูตรประกาศนียบัตรนักอัญมณีศาสตร์ A.G. (A.G. TH) - การวิเคราะห์อัญมณี (T102)
  - การวิเคราะห์พลอยแท้ พลอยสังเคราะห์ฯ (T301) - การประเมินคุณภาพและตีราคาเพชร (T103)
  - การประเมินคุณภาพและตีราคาพลอย (T201) - ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอัญมณี (I-IG-T)
  - หลักสูตรเร่งรัดการประเมินคุณภาพและตีราคาเพชร (I-DG-T) - ฟื้นฟูทักษะนักอัญมณีศาสตร์ (I-AR-T)
  - การออกแบบเครื่องประดับ (JD-T) - การร่างแบบเครื่องประดับ (JS-T)
  - การประเมินคุณภาพและตีราคาเพชรเบื้องต้น (S-DG-T) - การวิเคราะห์ทับทิมและไพลินแท้และสังเคราะห์เบื้องต้น (S-RI-T)
  - หลักสูตรไข่มุก (S-PE-T) - หลักสูตรทองคำ (S-GO-T)
  - หลักสูตรหยก (S-JA-T) - การเลือกซื้อทับทิมและไพลินอย่างมืออาชีพ (S-HBG-T)