ถ้าคุณไม่มีเวลาพอ หลักสูตรสองวันนี้ก็เหมาะสำหรับคุณ   โรงเรียน AIGS เปิดสอนหลักสูตรนี้สำหรับผู้ที่มีต้องการความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเพชร  ซึ่งมีรายละเอียดคร่าว ๆ ดังนี้

- ปัจจัยในการประเมินคุณค่าและราคาของเพชรเบื้องต้น (4C’s) ได้แก่ สี ความสะอาด (ลักษณะตำหนิ) น้ำหนักและการเจียระไน พร้อมดูตัวอย่างประกอบ. 
 - เทคนิคการแยกเพชรเลียนแบบกับเพชรแท้เบื้องต้น. 
 - เรียนรู้วิธีการซื้อ - ขายเพชร. 
 - ฝึกปฏิบัติจริงกับเพชรแท้และเพชรสังเคราะห์

 

 

 
 • ตารางเรียน 2562
 •  
  Tag :

  การจัดระดับสี, ความสะอาด, การเจียระไน, น้ำหนักของเพชร, 4ซี, การตรวจสอบคุณภาพ, การแบ่งแยกเพชร, เพชรสังเคราะห์, เพชรธรรมชาติ, การซื้อขายเพชร

  ความคิดเห็น

   

  Comment:
  Email:
  Name:
  75AGY 

  หลักสูตรอื่นๆ

  - หลักสูตรประกาศนียบัตรนักอัญมณีศาสตร์ A.G. (A.G. TH) - การวิเคราะห์อัญมณี (T102)
  - การวิเคราะห์พลอยแท้ พลอยสังเคราะห์ฯ (T301) - การประเมินคุณภาพและตีราคาเพชร (T103)
  - การประเมินคุณภาพและตีราคาพลอย (T201) - ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอัญมณี (T101)
  - หลักสูตรเร่งรัดการประเมินคุณภาพและตีราคาเพชร (T105) - ฟื้นฟูทักษะนักอัญมณีศาสตร์ (I-AR-T)
  - การออกแบบเครื่องประดับ (T501) - การร่างแบบเครื่องประดับ (T503)
  - การประเมินคุณภาพและตีราคาทับทิมและไพลินเบื้องต้น (TWS04) - การวิเคราะห์ทับทิมและไพลินแท้และสังเคราะห์เบื้องต้น (TWS05)
  - หลักสูตรไข่มุก (TWS06) - หลักสูตรทองคำ (TWS07)
  - หลักสูตรหยก (TWS08) - การเลือกซื้อทับทิมและไพลินอย่างมืออาชีพ (S-HBG-T)