รายวิชา "การร่างแบบเครื่องประดับ" นี้ ออกแบบมาสำหรับบุคคลทั่วไป  ที่ต้องการเริ่มต้นในด้านการออกแบบเครื่องประดับ โดยจะกล่าวถึงหลักการเบื้องต้นที่จำเป็นสำหรับการออกแบบ และการสร้างทักษะการออกแบบเครื่องประดับด้วยการร่างแบบก่อน

นักเรียนสามารถออกแบบเครื่องประดับได้ด้วยตนเอง  เมื่อซื้อพลอยที่ชอบก็สามารถวาดภาพในใจถึงรูปลักษณะอัญมณีที่ต้องการได้อย่างคร่าว ๆ
 

 

 
 • ตารางเรียน 2561
 • ตารางเรียน 2562
 •  
  Tag :

  การร่างแบบเครื่องประดับ, การออกแบบเครื่องประดับ, การร่างแบบ, เครื่องประดับ

  ความคิดเห็น

  Comment:
  Email:
  Name:
  9H9FT 

  หลักสูตรอื่นๆ

  - หลักสูตรประกาศนียบัตรนักอัญมณีศาสตร์ A.G. (A.G. TH) - การวิเคราะห์อัญมณี (T102)
  - การวิเคราะห์พลอยแท้ พลอยสังเคราะห์ฯ (T301) - การประเมินคุณภาพและตีราคาเพชร (T103)
  - การประเมินคุณภาพและตีราคาพลอย (T201) - ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอัญมณี (I-IG-T)
  - หลักสูตรเร่งรัดการประเมินคุณภาพและตีราคาเพชร (I-DG-T) - ฟื้นฟูทักษะนักอัญมณีศาสตร์ (I-AR-T)
  - การออกแบบเครื่องประดับ (JD-T) - การประเมินคุณภาพและตีราคาเพชรเบื้องต้น (S-DG-T)
  - การประเมินคุณภาพและตีราคาทับทิมและไพลินเบื้องต้น (S-RG-T) - การวิเคราะห์ทับทิมและไพลินแท้และสังเคราะห์เบื้องต้น (S-RI-T)
  - หลักสูตรไข่มุก (S-PE-T) - หลักสูตรทองคำ (S-GO-T)
  - หลักสูตรหยก (S-JA-T) - การเลือกซื้อทับทิมและไพลินอย่างมืออาชีพ (S-HBG-T)