วิชาการวิเคราะห์พลอยแท้ พลอยสังเคราะห์ และพลอยที่ผ่านการปรับปรุงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนได้ทราบถึงเทคนิคต่าง ๆ ที่ใช้ในการแยกแยะพลอยธรรมชาติ พลอยสังเคราะห์ พลอยปะกบ และพลอยที่ผ่านการปรับปรุงคุณภาพด้วยวิธีการต่างๆ
 
คุณสมบัติผู้เรียน
ต้องสอบผ่านวิชา 102 การวิเคราะห์อัญมณี
 
เนื้อหาวิชาโดยสังเขป (ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ)
 • ประเภทของตำหนิชนิดต่างๆ
 • วิธีการสังเคราะห์พลอย
 • วิธีการปรับปรุงคุณภาพพลอยแต่ละชนิด
 • การวิเคราะห์อัญมณีชนิดต่างๆ เช่น ทับทิม ไพลิน เพชร มรกต ตาแมว โอปอลเป็นต้น
 • ภาคปฏิบัติ: ฝึกวิเคราะห์พลอยธรรมชาติ พลอยที่ผ่านการปรับปรุงคุณภาพ และพลอยสังเคราะห์

วุฒิบัตรการวิเคราะห์อัญมณีสังเคราะห์และอัญมณีที่ผ่านการปรับปรุงคุณภาพ

 

 
 • ตารางเรียน 2562
 •  
  Tag :

  พลอยแท้, พลอยปลอม, พลอยเลียนแบบ, พลอยธรรมชาติ, พลอยเผา, พลอยไม่เผา, พลอยอาบรังสี, พลอยยิงรังสี, พลอยเผาเก่า, พลอยเผาใหม่, พลอยสังเคราะห์, พลอยเทียม, พลอยปะกบ, ทับทิม, ทับทิมปลอม, ทับทิมสังเคราะห์, ทับ

  ความคิดเห็น

   

  Comment:
  Email:
  Name:
  MUPCR 

  หลักสูตรอื่นๆ

  - หลักสูตรประกาศนียบัตรนักอัญมณีศาสตร์ A.G. (A.G. TH) - การวิเคราะห์อัญมณี (T102)
  - การประเมินคุณภาพและตีราคาเพชร (T103) - การประเมินคุณภาพและตีราคาพลอย (T201)
  - ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอัญมณี (T101) - หลักสูตรเร่งรัดการประเมินคุณภาพและตีราคาเพชร (T105)
  - ฟื้นฟูทักษะนักอัญมณีศาสตร์ (I-AR-T) - การออกแบบเครื่องประดับ (T501)
  - การร่างแบบเครื่องประดับ (T503) - การประเมินคุณภาพและตีราคาเพชรเบื้องต้น (TWS03)
  - การประเมินคุณภาพและตีราคาทับทิมและไพลินเบื้องต้น (TWS04) - การวิเคราะห์ทับทิมและไพลินแท้และสังเคราะห์เบื้องต้น (TWS05)
  - หลักสูตรไข่มุก (TWS06) - หลักสูตรทองคำ (TWS07)
  - หลักสูตรหยก (TWS08) - การเลือกซื้อทับทิมและไพลินอย่างมืออาชีพ (S-HBG-T)