8 สัปดาห์     114,000 บาท

วิชาการวิเคราะห์อัญมณี เป็นวิชาพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับผู้ที่ทำธุรกิจในวงการด้านอัญมณีเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากอัญมณีบางชนิดไม่สามารถแยกได้ด้วยตาเปล่า ดังนั้นจึงต้องเรียนรู้การใช้เครื่องมือพื้นฐานและรายละเอียดของอัญมณีชนิดต่างๆ รวมทั้งเรียนรู้ด้านอัญมณีอย่างลึกซึ้งเพื่อวิเคราะห์อัญมณีได้อย่างถูกต้อง

เนื้อหาวิชาโดยสังเขป (ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ)

  • อัญมณีชนิดต่างๆ เช่น อัญมณีแท้ อัญมณีสังเคราะห์ อัญมณีเลียนแบบ เป็นต้น
  • เพชรและเพชรเลียนแบบ
  • ที่มาของอัญมณีแต่ละชนิด
  • การใช้เครื่องมือพื้นฐานเพื่อวิเคราะห์อัญมณี
  • เทคนิคการวิเคราะห์ความแตกต่างของอัญมณีแต่ละชนิด
  • วิธีการแยกอัญมณีที่สำคัญและพบมากในท้องตลาดด้วยอุปกรณ์ที่พกพาได้ เป็นต้น
  • ภาคปฏิบัติ: ฝึกการวิเคราะห์อัญมณีชนิดต่างๆ รวมถึงอัญมณีหายาก

 

อกาสในการสร้างอาชีพ:

- ดำเนินธุรกิจการค้าปลีกหรือค้าส่งอัญมณีและเครื่องประดับทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
- เป็นผู้ค้าอิสระ
- สามารถทำงานในธุรกิจการค้าอัญมณีและเครื่องประดับ
- สามารถทำงานในห้องปฏิบัติการตรวจสอบเพชรพลอย.

คุณสมบัติของผู้เรียน:

  • มีธุรกิจด้านอัญมณี หรือทำงานในบริษัทเกี่ยวกับอัญมณี และผู้ที่ต้องการประกอบอาชีพหรือแม้แต่ผู้ที่สนใจต้องการหาความรู้เพิ่มเติมในด้านการวิเคราะห์อัญมณี  เป็นต้น
  •  อายุตั้งแต่ 16 ปีขึ้นไป ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

อุปกรณ์ที่นักเรียนจะได้รับ: หนังสือเรียน, กล้องพกพากำลังขยาย 10 เท่า และ ปากคีบ เป็นต้น

วุฒิบัตรที่จะได้รับในหลักสูตรภาษาไทย จะเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดเพื่อความเป็นสากล 

8 สัปดาห์     114,000 บาท
8 สัปดาห์     114,000 บาท

Tag : การวิเคราะห์อัญมณี, วิเคราะห์, ตรวจสอบ, อัญมณี, พลอยแท้, พลอยสังเคราะห์, พลอยเลียนแบบ, พลอยหายาก, สอนดูเพชร, สอนดูพลอย