วิชาการวิเคราะห์อัญมณี เป็นวิชาพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับผู้ที่ทำธุรกิจในวงการด้านอัญมณีเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากอัญมณีบางชนิดไม่สามารถแยกได้ด้วยตาเปล่า ดังนั้นจึงต้องเรียนรู้การใช้เครื่องมือพื้นฐานและรายละเอียดของอัญมณีชนิดต่างๆ รวมทั้งเรียนรู้ด้านอัญมณีอย่างลึกซึ้งเพื่อวิเคราะห์อัญมณีได้อย่างถูกต้อง

เนื้อหาวิชาโดยสังเขป (ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ)

 • อัญมณีชนิดต่างๆ เช่น อัญมณีแท้ อัญมณีสังเคราะห์ อัญมณีเลียนแบบ เป็นต้น
 • เพชรและเพชรเลียนแบบ
 • ที่มาของอัญมณีแต่ละชนิด
 • การใช้เครื่องมือพื้นฐานเพื่อวิเคราะห์อัญมณี
 • เทคนิคการวิเคราะห์ความแตกต่างของอัญมณีแต่ละชนิด
 • วิธีการแยกอัญมณีที่สำคัญและพบมากในท้องตลาดด้วยอุปกรณ์ที่พกพาได้ เป็นต้น
 • ภาคปฏิบัติ: ฝึกการวิเคราะห์อัญมณีชนิดต่างๆ รวมถึงอัญมณีหายาก

วุฒิบัตรการวิเคราะห์อัญมณี

 

 
 • ตารางเรียน 2562
 •  
  Tag :

  การวิเคราะห์อัญมณี, วิเคราะห์, ตรวจสอบ, อัญมณี, พลอยแท้, พลอยสังเคราะห์, พลอยเลียนแบบ, พลอยหายาก

  ความคิดเห็น

   

  Comment:
  Email:
  Name:
  4YA47 

  หลักสูตรอื่นๆ

  - หลักสูตรประกาศนียบัตรนักอัญมณีศาสตร์ A.G. (A.G. TH) - การวิเคราะห์พลอยแท้ พลอยสังเคราะห์ฯ (T301)
  - การประเมินคุณภาพและตีราคาเพชร (T103) - การประเมินคุณภาพและตีราคาพลอย (T201)
  - ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอัญมณี (T101) - หลักสูตรเร่งรัดการประเมินคุณภาพและตีราคาเพชร (T105)
  - ฟื้นฟูทักษะนักอัญมณีศาสตร์ (I-AR-T) - การออกแบบเครื่องประดับ (T501)
  - การร่างแบบเครื่องประดับ (T503) - การประเมินคุณภาพและตีราคาเพชรเบื้องต้น (TWS03)
  - การประเมินคุณภาพและตีราคาทับทิมและไพลินเบื้องต้น (TWS04) - การวิเคราะห์ทับทิมและไพลินแท้และสังเคราะห์เบื้องต้น (TWS05)
  - หลักสูตรไข่มุก (TWS06) - หลักสูตรทองคำ (TWS07)
  - หลักสูตรหยก (TWS08) - การเลือกซื้อทับทิมและไพลินอย่างมืออาชีพ (S-HBG-T)