ศึกษาหลักการเบื้องต้นสำหรับการพิจารณาอัญมณีที่สำคัญๆพบเห็นบ่อยในตลาดค้าพลอย  เช่น ทับทิม ไพลิน หยก มรกต เป็นต้น รวมทั้งการศึกษา ประเภทของอัญมณี แหล่งอัญมณีที่สำคัญ คุณสมบัติเบื้องต้นของอัญมณี และฝึกฝนหลักการเลือกซื้ออัญมณีเบื้องต้น. 
 
   วิชานี้เหมาะสมกับบุคคลที่ต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับเพชรพลอยที่นิยมในตลาด เป็นรายวิชาที่อธิบายเบื้องต้น ในเรื่องอัญมณีศาสตร์ เริ่มต้นด้วยเรื่องแหล่งที่มา แหล่งกำเนิด และคุณสมบัติของพลอยที่มีส่วนในการประเมินคุณภาพและตีราคา สิ่งสำคัญสำหรับผู้ที่ชื่นชอบอัญมณี คือการศึกษาวิธีการประเมินคุณภาพ และการเลือกซื้อพลอยในตลาดประเทศไทย รวมถึงการดูแลและระมัดระวังพลอยสังเคราะห์หรือพลอยปลอมเป็นพิเศษในตลาดพลอยด้วย.
 
ความรู้พื้นฐานที่ได้จากโรงเรียน AIGS จะทำให้นักเรียนได้รู้จักชนิดและประเภทต่าง ๆ ของพลอยมากมาย

 

 

 
 • ตารางเรียน 2561
 • ตารางเรียน 2562
 •  
  Tag :

  อัญมณี,ทับทิม,ไพลิน,หยก,มรกต,เลือกซื้ออัญมณี

  ความคิดเห็น

  Comment:
  Email:
  Name:
  70BSR 

  หลักสูตรอื่นๆ

  - หลักสูตรประกาศนียบัตรนักอัญมณีศาสตร์ A.G. (A.G. TH) - การวิเคราะห์อัญมณี (T102)
  - การวิเคราะห์พลอยแท้ พลอยสังเคราะห์ฯ (T301) - การประเมินคุณภาพและตีราคาเพชร (T103)
  - การประเมินคุณภาพและตีราคาพลอย (T201) - หลักสูตรเร่งรัดการประเมินคุณภาพและตีราคาเพชร (I-DG-T)
  - ฟื้นฟูทักษะนักอัญมณีศาสตร์ (I-AR-T) - การออกแบบเครื่องประดับ (JD-T)
  - การร่างแบบเครื่องประดับ (JS-T) - การประเมินคุณภาพและตีราคาเพชรเบื้องต้น (S-DG-T)
  - การประเมินคุณภาพและตีราคาทับทิมและไพลินเบื้องต้น (S-RG-T) - การวิเคราะห์ทับทิมและไพลินแท้และสังเคราะห์เบื้องต้น (S-RI-T)
  - หลักสูตรไข่มุก (S-PE-T) - หลักสูตรทองคำ (S-GO-T)
  - หลักสูตรหยก (S-JA-T) - การเลือกซื้อทับทิมและไพลินอย่างมืออาชีพ (S-HBG-T)