ศึกษาหลักการเบื้องต้นสำหรับการพิจารณาอัญมณีที่สำคัญๆพบเห็นบ่อยในตลาดค้าพลอย  เช่น ทับทิม ไพลิน หยก มรกต เป็นต้น รวมทั้งการศึกษา ประเภทของอัญมณี แหล่งอัญมณีที่สำคัญ คุณสมบัติเบื้องต้นของอัญมณี และฝึกฝนหลักการเลือกซื้ออัญมณีเบื้องต้น. 
 
   วิชานี้เหมาะสมกับบุคคลที่ต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับเพชรพลอยที่นิยมในตลาด เป็นรายวิชาที่อธิบายเบื้องต้น ในเรื่องอัญมณีศาสตร์ เริ่มต้นด้วยเรื่องแหล่งที่มา แหล่งกำเนิด และคุณสมบัติของพลอยที่มีส่วนในการประเมินคุณภาพและตีราคา สิ่งสำคัญสำหรับผู้ที่ชื่นชอบอัญมณี คือการศึกษาวิธีการประเมินคุณภาพ และการเลือกซื้อพลอยในตลาดประเทศไทย รวมถึงการดูแลและระมัดระวังพลอยสังเคราะห์หรือพลอยปลอมเป็นพิเศษในตลาดพลอยด้วย.
 
ความรู้พื้นฐานที่ได้จากโรงเรียน AIGS จะทำให้นักเรียนได้รู้จักชนิดและประเภทต่าง ๆ ของพลอยมากมาย

 

 

ภาคทฤษฎี เป็นการศึกษาด้วยตนเองผ่านสื่อออนไลน์และสื่อการศึกษาของ AIGS ณ สถานที่ของผู้เรียน

ขั้นตอนการสมัคร

     1. ผู้เรียนลงทะเบียนเรียนบนเว็บไซต์ของ AIGS และชำระเงิน

     2. ผู้เรียนจะได้รับชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเพื่อเข้าสู่ AIGS E-Learning

     3. ผู้เรียนเริ่มเรียน ทำแบบทดสอบและข้อสอบบน AIGS E-Learning

     4. ผู้เรียนต้องต้องสำเร็จหลักสูตรภายใน 1 เดือน

     5. เมื่อสำเร็จหลักสูตรภาคทฤษฎี ผู้เรียนจะได้รับประกาศนียบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (e-diploma) ฉบับภาษาอังกฤษ

ศึกษาหลักการเบื้องต้นสำหรับการพิจารณาอัญมณีที่สำคัญๆพบเห็นบ่อยในตลาดค้าพลอย  เช่น ทับทิม ไพลิน หยก มรกต เป็นต้น รวมทั้งการศึกษา ประเภทของอัญมณี แหล่งอัญมณีที่สำคัญ คุณสมบัติเบื้องต้นของอัญมณี และฝึกฝนหลักการเลือกซื้ออัญมณีเบื้องต้น. 
 
   วิชานี้เหมาะสมกับบุคคลที่ต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับเพชรพลอยที่นิยมในตลาด เป็นรายวิชาที่อธิบายเบื้องต้น ในเรื่องอัญมณีศาสตร์ เริ่มต้นด้วยเรื่องแหล่งที่มา แหล่งกำเนิด และคุณสมบัติของพลอยที่มีส่วนในการประเมินคุณภาพและตีราคา สิ่งสำคัญสำหรับผู้ที่ชื่นชอบอัญมณี คือการศึกษาวิธีการประเมินคุณภาพ และการเลือกซื้อพลอยในตลาดประเทศไทย รวมถึงการดูแลและระมัดระวังพลอยสังเคราะห์หรือพลอยปลอมเป็นพิเศษในตลาดพลอยด้วย.
 
ความรู้พื้นฐานที่ได้จากโรงเรียน AIGS จะทำให้นักเรียนได้รู้จักชนิดและประเภทต่าง ๆ ของพลอยมากมาย

 

 

ภาคทฤษฎี เป็นการศึกษาด้วยตนเองผ่านสื่อออนไลน์และสื่อการศึกษาของ AIGS ณ สถานที่ของผู้เรียน

ขั้นตอนการสมัคร

     1. ผู้เรียนลงทะเบียนเรียนบนเว็บไซต์ของ AIGS และชำระเงิน

     2. ผู้เรียนจะได้รับชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเพื่อเข้าสู่ AIGS E-Learning

     3. ผู้เรียนเริ่มเรียน ทำแบบทดสอบและข้อสอบบน AIGS E-Learning

     4. ผู้เรียนต้องต้องสำเร็จหลักสูตรภายใน 1 เดือน

     5. เมื่อสำเร็จหลักสูตรภาคทฤษฎี ผู้เรียนจะได้รับประกาศนียบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (e-diploma) ฉบับภาษาอังกฤษ

0      999 บาท
Online Course   Register Now!
0      999 บาทOnline Course  Register Now!