เนื่องในโอกาส เอไอจีเอส ครบรอบ 40 ปี เอไอจีเอสมีความยินดีที่จะประกาศมอบทุนการศึกษาหลักสูตรนักอัญมณีศาสตร์ มูลค่ารวม 4 ล้านบาท

หลักสูตรประกาศนียบัตรนักอัญมณีศาสตร์ เหมาะสำหรับผู้ที่มีความต้องการเรียนรู้ด้านอัญมณีศาสตร์ รวมถึงผู้ที่ต้องการประสบความสำเร็จในธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ

ทุนการศึกษาทั้งหมด 40 ทุน รายละเอียดดังนี้

1 ทุนที่ 1 ทุนเต็มจำนวน 256000 บาท 4 ทุน
2 ทุนที่ 2 ทุน 90000 บาท 8 ทุน
3 ทุนที่ 3 ทุน 60000 บาท 10 ทุน
4 ทุนที่ 4 ทุน 30000 บาท 18 ทุน

นักเรียนทุนที่เรียนจบหลักสูตรนักอัญมณีศาสตร์ ด้วยคะแนน เกรด A ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฎิบัติ ทุกวิชา จะได้รับการพิจารณาทำงานแลกเปลี่ยนกับ AIGS

ข้อกำหนด

ผู้สมัครรับทุนการศึกษา ฉลองครบรอบ 40 ปี มีดังต่อไปนี้

 • รับสมัครบุคคล ทุกสัญชาติ
 • กรอกใบสมัครออนไลน์ เป็นภาษาไทย อังกฤษ หรือจีน  www.aigsthailand.com.

เขียนบทความส่วนตัว

ประกอบด้วย

 • คุณเริ่มสนใจเกี่ยวกับอัญมณีศาสตร์ได้อย่างไร
 • ระดับการศึกษาปัจจุบัน
 • ประสบการณ์การทำงาน
 • คุณคิดว่าจะทำประโยชน์ให้วงการอัญมณีอย่างไรในอนาคต

จดหมายรับรอง

จดหมายรับรองจากบุคคลที่คุณรู้จักจากการทำงานร่วมกัน หรือรู้จักเป็นการส่วนตัว โดยผู้รับรองจะต้องให้รายละเอียดเกี่ยวกับตนเอง ว่าเขาเป็นใคร ทำอะไรอยู่ และ รู้จักคุณมานานแค่ไหน อย่างไร ทำไมเขาถึงคิดว่า คุณเหมาะสมที่จะได้รับทุนการศึกษานี้ ขอชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อของผู้รับรองเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย

บัตรประชาชน

แสกนเอกสารสีของ บัตรประชาชน

ภาพถ่าย

ขนาด 4x6 ซม

ประกาศนียบัตรวุฒิการศึกษา

แสกนเอกสารสีใบประกาศนียบัตรวุฒิการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย รวมถึงประกาศนียบัตรนักอัญมณีศาสตร์จากสถาบันต่าง ๆ (ถ้ามี) และประกาศนียบัตร ความรู้ภาษาอังกฤษ

ชื่อและนามสกุลในใบประกาศนียบัตรต้องตรงกับ พาสปอร์ต

เงื่อนไขการรับทุนการศึกษา

 • นักเรียนที่ได้รับทุนต้องเรียนจบหลักสูตรประกาศนียบัตรนักอัญมณีศาสตร์ ภายใน 24 เดือน นับจากวันที่ได้รับทุน
 • นักเรียนต้องเข้าเรียนเต็มเวลาตลอดระยะเวลาเรียน นอกจากมีเอกสารยืนยันความจำเป็นที่ไม่สามารถเข้าเรียนได้
 • นักเรียนจะถูกถอนออกจากการรับทุน หากไม่ปฏิบัติตาม 2 ข้อข้างต้น และอาจต้องชำระเงินค่าเรียน หรือค่าสอบ (ถ้ามี)
 • เอไอจีเอส ขอสงวนสิทธิ์ให้ผู้รับทุนเข้าเรียนในกรณีที่ห้องเรียนยังไม่เต็ม หากเต็ม นักเรียนจะได้รับสิทธิ์ในชั้นเรียนถัดไป
 • ทุนการศึกษานี้ ไม่รวมทัศนศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในทุกกรณี

ยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศผลนักเรียนที่ได้รับทุน ในวันที่ 28 มีนาคม 2562