• เอไอจี เอส จัดทัศนศึกษาเหมือง และตลาดพลอย  

  ณ เมืองโมกก ประเทศพม่า

  ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2561

   

   

   

 • 40 Years of Excellence
 • AIGS would like to say thanks
  to all of our guest speakers!

  Andrey Cody,
  Jeffery Bergman,
  Vincent Pardieu, and
  Ann Udomwongkul.


  You have inspired us to become better
  gemologists and better gem traders.

 • Lab Gemologist     Museum Curator      Wholesaler
  Designer     KICK-START YOUR CAREER   Researcher
  Bench Jeweler       Appraiser/Valuer    Retail Supervisor

 • สถาบันอัญมณีศาสตร์

  มืออาชีพแห่งแรก

  ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

 • The First Professional

  Gemological Institute

  in South East Asiaหลักสูตรประกาศนียบัตรนักอัญมณีศาสตร์ A.G.
 • หลักสูตรประกาศนียบัตรอัญมณีศาสตร์ ในอัญมณีศาสตร์ ได้แก่ การวิเคราะห์อัญมณี, การวิเคราะห์พลอยแท้พลอยสังเคราะห์, การประเมินคุณภาพและตีราคาพลอย และ การประเมินคุณภาพและตีราคาเพชร

การวิเคราะห์อัญมณี (ท102)
 • วิชาพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับผู้ที่ทำธุรกิจในวงการด้านอัญมณีเป็นอย่างยิ่ง เรียนรู้การใช้เครื่องมือพื้นฐานและรายละเอียดของอัญมณีชนิดต่างๆ รวมทั้งเรียนรู้ด้านอัญมณีอย่างลึกซึ้งเพื่อวิเคราะห์อัญมณีได้อย่างถูกต้อง

การวิเคราะห์พลอยแท้ พลอยสังเคราะห์ฯ (ท301)
 • เรียนรู้และฝึกปฏิบัติการแยกระหว่างพลอยธรรมชาติ พลอยสังเคราะห์ และพลอยที่ผ่านการปรับปรุงคุณภาพด้วยวิธีการต่างๆ

การประเมินคุณภาพและตีราคาเพชร (ท 103)
 • ประเมินคุณภาพเพชร เรียนรู้ปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้อง ตีราคาเพชรในระดับคุณภาพต่างๆ ฝึกทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ

 
การประเมินคุณภาพและตีราคาพลอย (ท201)
 • วิธีการประเมินคุณภาพพลอยสี ปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพ รวมทั้งการฝึกปฏิบัติในการประเมินคุณภาพและตีราคาพลอย

หลักสูตรเร่งรัดการประเมินคุณภาพและตีราคาเพชร (ท105)
 • เรียนรู้อย่างลึกซึ้งในการประเมิณคุณภาพและตีราคาเพชร ภายใน 5 วัน

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอัญมณี (ท101)
 • ศึกษาหลักการเบื้องต้นสำหรับการพิจารณาอัญมณีที่สำคัญ ๆ ในตลาด เป็นหลักสูตรระดับเบื้องตันที่เด้นลักษณะของอัญมณีต่าง ๆ เช่น ทับทิม ไพลิน หยก มรกต เป็นต้น

ฟื้นฟูทักษะนักอัญมณีศาสตร์
 • วิชาฟื้นฟูทักษะนักอัญมณีศาสตร์ ซึ่งเหมาะสมสำหรับผู้ที่ต้องการรื้อฟื้นความรู้เกี่ยวกับอัญมณี และทักษะการใช้เครื่องมือ ฯลฯ

 
การออกแบบเครื่องประดับ (501)
 • สอนการออกแบบเครื่องประดับ ก่อนเรียนวิชานี้ควรจะมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเพชรพลอย

การร่างแบบเครื่องประดับ (503)
 • วิชานี้เปิดสอนขึ้นสำหรับผู้ที่ไม่มีประสบการณ์ด้าน การออกแบบเครื่องประดับ เมื่อเรียนจบแล้วสามารถวาดแบบเครื่องประดับได้

การประเมินคุณภาพและตีราคาเพชรเบื้องต้น (TWS03)
 • ปัจจัยในการประเมินคุณค่าและราคาของเพชรเบื้องต้น (4C’s) ได้แก่ สี ความสะอาด (ลักษณะตำหนิ)..

การประเมินคุณภาพและตีราคาทับทิมและไพลินเบื้องต้น (TWS04)
 • ปัจจัยในการประเมินราคาทับทิมและไพลินเบื้องต้น สามารถเข้าใจหลักการและประเมินคุณภาพทับทิมและไพลินได้

 
การวิเคราะห์ทับทิมและไพลินแท้และสังเคราะห์เบื้องต้น (TWS05)
 • วิเคราะห์ทับทิมและไพลินธรรมชาติ ทฤษฎีและปฏิบัติ ..

หลักสูตรไข่มุก (TWS06)
 • เรียนรู้หลักในการซื้อไข่มุก การแยกไข่มุกแท้, ไข่มุกเทียม และไข่มุกชนิดต่างๆ

หลักสูตรทองคำ (TWS07)
 • 18 ชั่วโมง กับการเรียนรู้ทองคำอย่างลึกซึ้งเพื่อเตรียมตัวเปิดร้านทอง โดยผู้เรียนจะได้เรียนรู้เนื้อหาเกี่ยวกับทองแต่ละชนิด, เปอร์เซ็นต์ทอง, น้ำหนักทอง, ส่วนผสมของทองคำ, ความบริสุทธิ์ของทองคำที่มีซื้อขายกันในประเทศไทย รวมถึงหลักการต่างๆในการตรวจสอบทองคำแท้และวิธีการสังเกตทองปลอม นอกจากนี้ยังได้เรียนร

หลักสูตรหยก (TWS08)
 • เรียนรู้ระดับคุณภาพหยก พร้อมการตรวจสอบหยกแท้-หยกเทียม

 
หลักสูตรประกาศนียบัตรนักอัญมณีศาสตร์ A.G.
 • หลักสูตรประกาศนียบัตรอัญมณีศาสตร์ ในอัญมณีศาสตร์ ได้แก่ การวิเคราะห์อัญมณี, การวิเคราะห์พลอยแท้พลอยสังเคราะห์, การประเมินคุณภาพและตีราคาพลอย และ การประเมินคุณภาพและตีราคาเพชร

การวิเคราะห์อัญมณี (ท102)
 • วิชาพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับผู้ที่ทำธุรกิจในวงการด้านอัญมณีเป็นอย่างยิ่ง เรียนรู้การใช้เครื่องมือพื้นฐานและรายละเอียดของอัญมณีชนิดต่างๆ รวมทั้งเรียนรู้ด้านอัญมณีอย่างลึกซึ้งเพื่อวิเคราะห์อัญมณีได้อย่างถูกต้อง

การวิเคราะห์พลอยแท้ พลอยสังเคราะห์ฯ (ท301)
 • เรียนรู้และฝึกปฏิบัติการแยกระหว่างพลอยธรรมชาติ พลอยสังเคราะห์ และพลอยที่ผ่านการปรับปรุงคุณภาพด้วยวิธีการต่างๆ

การประเมินคุณภาพและตีราคาเพชร (ท 103)
 • ประเมินคุณภาพเพชร เรียนรู้ปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้อง ตีราคาเพชรในระดับคุณภาพต่างๆ ฝึกทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ

 
การประเมินคุณภาพและตีราคาพลอย (ท201)
 • วิธีการประเมินคุณภาพพลอยสี ปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพ รวมทั้งการฝึกปฏิบัติในการประเมินคุณภาพและตีราคาพลอย

หลักสูตรเร่งรัดการประเมินคุณภาพและตีราคาเพชร (ท105)
 • เรียนรู้อย่างลึกซึ้งในการประเมิณคุณภาพและตีราคาเพชร ภายใน 5 วัน

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอัญมณี (ท101)
 • ศึกษาหลักการเบื้องต้นสำหรับการพิจารณาอัญมณีที่สำคัญ ๆ ในตลาด เป็นหลักสูตรระดับเบื้องตันที่เด้นลักษณะของอัญมณีต่าง ๆ เช่น ทับทิม ไพลิน หยก มรกต เป็นต้น

ฟื้นฟูทักษะนักอัญมณีศาสตร์
 • วิชาฟื้นฟูทักษะนักอัญมณีศาสตร์ ซึ่งเหมาะสมสำหรับผู้ที่ต้องการรื้อฟื้นความรู้เกี่ยวกับอัญมณี และทักษะการใช้เครื่องมือ ฯลฯ

 
การออกแบบเครื่องประดับ (501)
 • สอนการออกแบบเครื่องประดับ ก่อนเรียนวิชานี้ควรจะมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเพชรพลอย

การร่างแบบเครื่องประดับ (503)
 • วิชานี้เปิดสอนขึ้นสำหรับผู้ที่ไม่มีประสบการณ์ด้าน การออกแบบเครื่องประดับ เมื่อเรียนจบแล้วสามารถวาดแบบเครื่องประดับได้

 
การประเมินคุณภาพและตีราคาเพชรเบื้องต้น (TWS03)
 • ปัจจัยในการประเมินคุณค่าและราคาของเพชรเบื้องต้น (4C’s) ได้แก่ สี ความสะอาด (ลักษณะตำหนิ)..

การประเมินคุณภาพและตีราคาทับทิมและไพลินเบื้องต้น (TWS04)
 • ปัจจัยในการประเมินราคาทับทิมและไพลินเบื้องต้น สามารถเข้าใจหลักการและประเมินคุณภาพทับทิมและไพลินได้

การวิเคราะห์ทับทิมและไพลินแท้และสังเคราะห์เบื้องต้น (TWS05)
 • วิเคราะห์ทับทิมและไพลินธรรมชาติ ทฤษฎีและปฏิบัติ ..

หลักสูตรไข่มุก (TWS06)
 • เรียนรู้หลักในการซื้อไข่มุก การแยกไข่มุกแท้, ไข่มุกเทียม และไข่มุกชนิดต่างๆ

 
หลักสูตรทองคำ (TWS07)
 • 18 ชั่วโมง กับการเรียนรู้ทองคำอย่างลึกซึ้งเพื่อเตรียมตัวเปิดร้านทอง โดยผู้เรียนจะได้เรียนรู้เนื้อหาเกี่ยวกับทองแต่ละชนิด, เปอร์เซ็นต์ทอง, น้ำหนักทอง, ส่วนผสมของทองคำ, ความบริสุทธิ์ของทองคำที่มีซื้อขายกันในประเทศไทย รวมถึงหลักการต่างๆในการตรวจสอบทองคำแท้และวิธีการสังเกตทองปลอม นอกจากนี้ยังได้เรียนร

หลักสูตรหยก (TWS08)
 • เรียนรู้ระดับคุณภาพหยก พร้อมการตรวจสอบหยกแท้-หยกเทียม

 
 

รูปแบบและบริการของเรา

หลักสูตรประกาศนียบัตรนักอัญมณีศาสตร์

หลักสูตรประกาศนียบัตรนักอัญมณีศาสตร์ เป็นหลักสูตร 6 เดือน เรียนจบสามารถเป็นนักอัญมณีได้ทันที

หลักสูตรอื่นๆ

หลักสูตรอื่นๆอีกหลายหลักสูตร เพื่อรองรับความต้องการของนักเรียน

ทำเนียบอาจารย์

อาจารย์มากประสบการณ์ที่จะสอนให้คุณเรียนรู้และเสริมสร้างประสบการณ์อย่างมืออาชีพ

ทัศนศึกษา

ทริปต่างๆที่จะพานักเรียนและผู้ที่สนใจไปชมการซื้อขาย และสถานที่ต่างเกี่ยวกับอัญมณี

นโยบายและเงื่อนไข

แนวทางการสมัคร คุณสมบัติและนโยบายต่างๆที่ควรรู้

ทุนการศึกษา

AIGS จะมอบทุนการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรนักอัญมณีศาสตร์ให้กับผู้ที่สนใจทุกปีการศึกษา

โครงการอาสาสมัคร

โครงการที่เปิดโอกาสให้กับนักเรียนที่มีความประสงค์ที่จะใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมประสบการณ์มากยิ่งขึ้น.

ดาวน์โหลดตารางเรียน

ตารางเรียนวิชาต่างๆของสถาบัน

คำถามที่พบบ่อย

คำถามที่พบบ่อยๆจากนักเรียนและบุคคลทั่วไป

ข่าว
AIGS : AIGS Job Opportunity

Job Opening