การประเมินคุณภาพและตีราคาเพชร (ท 103)

 
 

วิชาการประเมินคุณภาพและตีราคาเพชรมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับวิธีการประเมินคุณภาพเพชรอย่างเป็นระบบ ปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ศัพท์เทคนิคที่ใช้ในการประเมินคุณภาพ การตีราคาเพชร รวมทั้งการฝึกปฏิบัติในการประเมินคุณภาพและตีราคาเพชร

เนื้อหาวิชาโดยสังเขป (ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ)

  • การเกิดของเพชร
  • องค์ประกอบและคุณสมบัติของเพชร
  • การประเมินคุณภาพเพชรโดยใช้หลักสากล
  • เพชรสังเคราะห์และเพชรเลียนแบบ
  • เพชร CVD
  • การปรับปรุงคุณภาพเพชร
  • การประเมินราคาเพชร
  • ภาคปฏิบัติ: ฝึกประเมินคุณภาพและตีราคาเพชรในระดับต่างๆ

วุฒิบัตรการประเมินคุณภาพและตีราคาเพชร

 

ดาวน์โหลดตารางเรียน : *

ตารางเรียน

CodeCourseDurationStudy Date
ท 103*
การประเมินคุณภาพและตีราคาเพชร (ภาคค่ำ)

จันทร์ - ศุกร์  18.00 - 21.00 น.

 
4 สัปดาห์/50,000 บาท 21 พ.ย. - 20 ธ.ค., 2561  สมัครเรียนที่นี่!
ท 103
การประเมินคุณภาพและตีราคาเพชร

จันทร์ - ศุกร์ เวลา 13.00 - 16.00

 
28 ก.พ. - 28 มี.ค., 2561  สมัครเรียนที่นี่!
30 ส.ค. - 26 ก.ย., 2561  สมัครเรียนที่นี่!
28 ก.พ., 2562 - 27 มี.ค., 2562  สมัครเรียนที่นี่!

Tag :

เพชร, เพชรแท้, เพชรเทียม, เพชรปลอม, ราคาเพชร, การเรียนเพชร, การซื้อเพชร, การขายเพชร, การเลือกเพชร, การคัดเพชร, ชนิดของเพชร

ความคิดเห็น

Comment:
Email:
Name:
30QDD