การประเมินคุณภาพและตีราคาพลอย (ท201)

วิชาการประเมินคุณภาพและตีราคาพลอยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับวิธีการประเมินคุณภาพพลอยสีอย่างเป็นระบบ ปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ศัพท์เทคนิคที่ใช้ในการประเมินคุณภาพ การตีราคาพลอย รวมทั้งการฝึกปฏิบัติในการประเมินคุณภาพและตีราคาพลอย

เนื้อหาวิชาโดยสังเขป (ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ)

  • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอัญมณีศาสตร์
  • ปัจจัยสำหรับการประเมินคุณภาพพลอยสี
  • ประเมินคุณภาพพลอยสี ชนิดต่างๆ เช่น ทับทิม ไพลิน มรกต ตาแมว หยก เป็นต้น
  • การประเมินราคาพลอยสี
  • ภาคปฏิบัติ: ฝึกประเมินคุณภาพและตีราคาพลอยสีในระดับต่างๆ

ทัศนศึกษาที่จันทบุรี (1 วัน)

เยี่ยมชมโรงงานเจียระไนพลอย ตลาดพลอย ร้านค้าพลอย เป็นต้น (*สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง)

 

วุฒิบัตรการประเมินคุณภาพและตีราคาพลอย

 

ตารางเรียน

CodeCourseDurationStudy Date
ท201
การประเมินคุณภาพและตีราคาพลอย
จันทร์ - ศุกร์ 13.00 - 16.00 น.
 
4 สัปดาห์/50,000 บาท 26 ต.ค. - 22 พ.ย., 2560  สมัครเรียนที่นี่!
ท201*
การประเมินคุณภาพและตีราคาพลอย (ภาคค่ำ)

จันทร์ - ศุกร์   18.00 - 21.00 น.

 
25 ต.ค. - 21 พ.ย., 2560  สมัครเรียนที่นี่!
ท201
การประเมินคุณภาพและตีราคาพลอย

จันทร์ - ศุกร์ 13.00 - 16.00 น.

 
31 ม.ค., 2561 - 27 ก.พ., 2561  สมัครเรียนที่นี่!
3 พ.ค., 2561 - 31 พ.ค., 2561  สมัครเรียนที่นี่!
1 ก.ย., 2561 - 29 ก.ย., 2561  สมัครเรียนที่นี่!
29 ต.ค., 2561 - 23 พ.ย., 2561  สมัครเรียนที่นี่!

Tag :

การประเมินคุณภาพพลอย, การตีราคาพลอย, การจัดระดับคุณภาพ, พลอย, ธุรกิจอัญมณี, การฝึกภาคปฏิบัติ

ความคิดเห็น

Comment:
Email:
Name:
3FH1D