การวิเคราะห์พลอยแท้ พลอยสังเคราะห์ฯ (ท301)

วิชาการวิเคราะห์พลอยแท้ พลอยสังเคราะห์ และพลอยที่ผ่านการปรับปรุงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนได้ทราบถึงเทคนิคต่าง ๆ ที่ใช้ในการแยกแยะพลอยธรรมชาติ พลอยสังเคราะห์ พลอยปะกบ และพลอยที่ผ่านการปรับปรุงคุณภาพด้วยวิธีการต่างๆ
 
คุณสมบัติผู้เรียน
ต้องสอบผ่านวิชา 102 การวิเคราะห์อัญมณี
 
เนื้อหาวิชาโดยสังเขป (ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ)
  • ประเภทของตำหนิชนิดต่างๆ
  • วิธีการสังเคราะห์พลอย
  • วิธีการปรับปรุงคุณภาพพลอยแต่ละชนิด
  • การวิเคราะห์อัญมณีชนิดต่างๆ เช่น ทับทิม ไพลิน เพชร มรกต ตาแมว โอปอลเป็นต้น
  • ภาคปฏิบัติ: ฝึกวิเคราะห์พลอยธรรมชาติ พลอยที่ผ่านการปรับปรุงคุณภาพ และพลอยสังเคราะห์

วุฒิบัตรการวิเคราะห์อัญมณีสังเคราะห์และอัญมณีที่ผ่านการปรับปรุงคุณภาพ

 

ตารางเรียน

CodeCourseDurationStudy Date
ท301
การวิเคราะห์พลอยเเท้ พลอยสังเคราะห์

ทฤษฏี : จันทร์ - ศุกร์ เวลา 13.00 - 16.00 น.
ปฎิบัติ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 12.00 น.

 
4 สัปดาห์/60,000 บาท 3 ม.ค., 2561 - 30 ม.ค., 2561  สมัครเรียนที่นี่!
29 มี.ค., 2561 - 2 พ.ค., 2561  สมัครเรียนที่นี่!
2 ก.ค., 2561 - 31 ก.ค., 2561  สมัครเรียนที่นี่!
27 ก.ย., 2561 - 26 ต.ค., 2561  สมัครเรียนที่นี่!

Tag :

พลอยแท้, พลอยปลอม, พลอยเลียนแบบ, พลอยธรรมชาติ, พลอยเผา, พลอยไม่เผา, พลอยอาบรังสี, พลอยยิงรังสี, พลอยเผาเก่า, พลอยเผาใหม่, พลอยสังเคราะห์, พลอยเทียม, พลอยปะกบ, ทับทิม, ทับทิมปลอม, ทับทิมสังเคราะห์, ทับ

ความคิดเห็น

Comment:
Email:
Name:
VGE9E