วิชาการวิเคราะห์พลอยแท้ พลอยสังเคราะห์ และพลอยที่ผ่านการปรับปรุงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนได้ทราบถึงเทคนิคต่าง ๆ ที่ใช้ในการแยกแยะพลอยธรรมชาติ พลอยสังเคราะห์ พลอยปะกบ และพลอยที่ผ่านการปรับปรุงคุณภาพด้วยวิธีการต่างๆ
 
คุณสมบัติผู้เรียน
ต้องสอบผ่านวิชา 102 การวิเคราะห์อัญมณี
 
เนื้อหาวิชาโดยสังเขป (ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ)
 • ประเภทของตำหนิชนิดต่างๆ
 • วิธีการสังเคราะห์พลอย
 • วิธีการปรับปรุงคุณภาพพลอยแต่ละชนิด
 • การวิเคราะห์อัญมณีชนิดต่างๆ เช่น ทับทิม ไพลิน เพชร มรกต ตาแมว โอปอลเป็นต้น
 • ภาคปฏิบัติ: ฝึกวิเคราะห์พลอยธรรมชาติ พลอยที่ผ่านการปรับปรุงคุณภาพ และพลอยสังเคราะห์

วุฒิบัตรการวิเคราะห์อัญมณีสังเคราะห์และอัญมณีที่ผ่านการปรับปรุงคุณภาพ

 

 
 • ตารางเรียน 2561
 •  
  Tag :

  พลอยแท้, พลอยปลอม, พลอยเลียนแบบ, พลอยธรรมชาติ, พลอยเผา, พลอยไม่เผา, พลอยอาบรังสี, พลอยยิงรังสี, พลอยเผาเก่า, พลอยเผาใหม่, พลอยสังเคราะห์, พลอยเทียม, พลอยปะกบ, ทับทิม, ทับทิมปลอม, ทับทิมสังเคราะห์, ทับ