การวิเคราะห์อัญมณี (ท102)

 

วิชาการวิเคราะห์อัญมณี เป็นวิชาพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับผู้ที่ทำธุรกิจในวงการด้านอัญมณีเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากอัญมณีบางชนิดไม่สามารถแยกได้ด้วยตาเปล่า ดังนั้นจึงต้องเรียนรู้การใช้เครื่องมือพื้นฐานและรายละเอียดของอัญมณีชนิดต่างๆ รวมทั้งเรียนรู้ด้านอัญมณีอย่างลึกซึ้งเพื่อวิเคราะห์อัญมณีได้อย่างถูกต้อง

เนื้อหาวิชาโดยสังเขป (ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ)

  • อัญมณีชนิดต่างๆ เช่น อัญมณีแท้ อัญมณีสังเคราะห์ อัญมณีเลียนแบบ เป็นต้น
  • เพชรและเพชรเลียนแบบ
  • ที่มาของอัญมณีแต่ละชนิด
  • การใช้เครื่องมือพื้นฐานเพื่อวิเคราะห์อัญมณี
  • เทคนิคการวิเคราะห์ความแตกต่างของอัญมณีแต่ละชนิด
  • วิธีการแยกอัญมณีที่สำคัญและพบมากในท้องตลาดด้วยอุปกรณ์ที่พกพาได้ เป็นต้น
  • ภาคปฏิบัติ: ฝึกการวิเคราะห์อัญมณีชนิดต่างๆ รวมถึงอัญมณีหายาก

วุฒิบัตรการวิเคราะห์อัญมณี

 

ดาวน์โหลดตารางเรียน : *

ตารางเรียน

CodeCourseDurationStudy Date
ท102
การวิเคราะห์อัญมณี (ภาคค่ำ)

จันทร์ - ศุกร์  18.00 - 21.00 

 
12 สัปดาห์/114,000 บาท 4 มิ.ย. - 19 ก.ย., 2561  สมัครเรียนที่นี่!
การวิเคราะห์อัญมณี

ทฤษฎี : จันทร์, พุธ, ศุกร์ เวลา 13.00 - 16.00 น.
ปฏิบัติ : จันทร์, พุธ, ศุกร์ เวลา 9.00 - 12.00 น. และ
             อังคาร, พฤหัส เวลา 9.00 - 16.00 น.

 
29 มี.ค. - 28 มิ.ย., 2561  สมัครเรียนที่นี่!
27 ก.ย. - 21 ธ.ค., 2561  สมัครเรียนที่นี่!

Tag :

การวิเคราะห์อัญมณี, วิเคราะห์, ตรวจสอบ, อัญมณี, พลอยแท้, พลอยสังเคราะห์, พลอยเลียนแบบ, พลอยหายาก

ความคิดเห็น

Comment:
Email:
Name:
SZKJ4