ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอัญมณี (ท101)

 

ศึกษาหลักการเบื้องต้นสำหรับการพิจารณาอัญมณีที่สำคัญๆพบเห็นบ่อยในตลาดค้าพลอย  เช่น ทับทิม ไพลิน หยก มรกต เป็นต้น รวมทั้งการศึกษา ประเภทของอัญมณี แหล่งอัญมณีที่สำคัญ คุณสมบัติเบื้องต้นของอัญมณี และฝึกฝนหลักการเลือกซื้ออัญมณีเบื้องต้น. 
 
   วิชานี้เหมาะสมกับบุคคลที่ต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับเพชรพลอยที่นิยมในตลาด เป็นรายวิชาที่อธิบายเบื้องต้น ในเรื่องอัญมณีศาสตร์ เริ่มต้นด้วยเรื่องแหล่งที่มา แหล่งกำเนิด และคุณสมบัติของพลอยที่มีส่วนในการประเมินคุณภาพและตีราคา สิ่งสำคัญสำหรับผู้ที่ชื่นชอบอัญมณี คือการศึกษาวิธีการประเมินคุณภาพ และการเลือกซื้อพลอยในตลาดประเทศไทย รวมถึงการดูแลและระมัดระวังพลอยสังเคราะห์หรือพลอยปลอมเป็นพิเศษในตลาดพลอยด้วย.
 
ความรู้พื้นฐานที่ได้จากโรงเรียน AIGS จะทำให้นักเรียนได้รู้จักชนิดและประเภทต่าง ๆ ของพลอยมากมาย

 

 

ดาวน์โหลดตารางเรียน : *

ตารางเรียน

CodeCourseDurationStudy Date
ท101
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอัญมณี (ทฤษฏี และ ปฏิบัติ)

จันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.00 - 16.00 น.

 
5 วัน/16,000 บาท 9 ก.ค. - 13 ก.ค., 2561  สมัครเรียนที่นี่!
12 พ.ย. - 16 พ.ย., 2561  สมัครเรียนที่นี่!

Tag :

อัญมณี,ทับทิม,ไพลิน,หยก,มรกต,เลือกซื้ออัญมณี

ความคิดเห็น

Comment:
Email:
Name:
3S45H